Grundarna

Agneta Yngvesson träffar dagligen patienter som faller ”igenom” socialförsäkringen eller inte har en möjlighet att bli en del av denna. Detta gäller främst personer med medfödda eller tidigt förvärvade sjukdomar som av olika anledningar inte kan jobba heltid . För dessa personer kommer det alltid var tufft ekonomisk då ersättningsnivåerna och värdeökningen inte ligger i linje med övriga löneutvecklingen i samhället.

Genom att Agneta Yngvesson verkat på Södra Älvsborgs Sjukhus sedan 18 år som kurator och träffar personer med ovanstående problem, har hon god uppfattning om patienternas behov och förutsättningar. Av detta skäl har Agneta Yngvesson med maken Staffan bildat en insamlingsstiftelse, vars namn är Y.O.U.N.G!

Agneta Yngvesson

Insamlingstiftelsen Y.O.U.N.G | Organisationsnummer 802479-8327 | E-post info@stiftelsenyoung.se
Swish: 123 120 64 32 | Bankgiro 5149-1918 | Bankkonto 8032-5 04 311 738-1